เมนูแนะนำ

 

คู่คุ้ม…คู่อร่อย

 

สเต็กหมูพริกไทยดำ

+ สเต็กไก่สไปซี่

Black Pappered Pork Loin Steak

+ Thai Spicy Chicken Steak

ราคา 129 บาท

สเต็กหมูพริกไทยดำ

+ สเต็กปลาดอรี่ 

Black Pappered Pork Loin Steak

+ Grilled Dory Fillet Steak

ราคา 149 บาท

สเต็กไก่สไปซี่

+ สเต็กปลาดอรี่ 

Thai Spicy Chicken Steak

+ Grilled Dory Fillet Steak 

ราคา 149 บาท

 

ปังก๊วยมิลค์เชค. . .ฟินเฟร่อ อ อ’

ขนมปังปิ้งเนยนมคลาสสิค

Toast with Sweet Condensed Milk

ราคาแผ่นละ 20 บาท

ขนมปังปิ้งลาวาช็อคโกแลต

Toast with Chocolate Lava

ราคาแผ่นละ 20 บาท

เฉาก๊วยมิลค์เชค คาราเมลคลาสสิค

Grass Jelly Milk Shake with Classic Caramel

ราคาแก้วละ 29  บาท

เฉาก๊วยมิลค์เชค ลาวาช็อกโกแลต

Grass Jelly Milk Shake with Chocolate Lava

ราคาแก้วละ 35  บาท

ขนมปังปิ้งลาวาใบเตยหอม

Toast with Pandan Lava

ราคาแผ่นละ 20 บาท

ขนมปังปิ้งลาวาชาไทย

Toast with Thai Tea Lava

ราคาแผ่นละ 20 บาท

เฉาก๊วยมิลค์เชค ลาวาใบเตยหอม

Grass Jelly Milk Shake with Pandan Lava

ราคาแก้วละ 35  บาท

เฉาก๊วยมิลค์เชค ลาวาชาไทย

Grass Jelly Milk Shake with Thai Tea Lava

ราคาแก้วละ 35  บาท