สลัด

สลัดทูน่า

ราคา 69 บาท

Mixed Vegetables Salad with Tuna

 

สลัดแฮม

ราคา 59 บาท

Mixed Vegetables Salad with Ham

สลัดทูน่ายำแซ่บ

ราคา 79 บาท

Mixed Vegetables Salad

with Spicy Tuna

 

สลัดผักรวม

ราคา 49 บาท

Mixed Vegetables Salad