กินร้านลุงใหญ่ก็ได้บุญ

กินร้านลุงใหญ่ก็ได้บุญ

ร้านลุงใหญ่ขอเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมทำบุญ กับลุง !!

ในวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561

ร้านลุงใหญ่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักต้นทุน

และค่าใช้จ่ายของการทานอาหารของลูกค้า

เพื่อนำไปทำบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือ

ณ วัดศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ