เมนูแนะนำ

 

คู่คุ้ม…คู่อร่อย

 

สเต็กหมูพริกไทยดำ + สเต็กไก่สไปซี่

Black Pappered Pork Loin Steak +

Thai Spicy Chicken Steak

ราคา 129 บาท

 

สเต็กหมูพริกไทยดำ + สเต็กไก่สไปซี่ +

ไส้กรอกรมควัน

Black Pappered Pork Loin Steak +

Thai Spicy Chicken Steak +

Smoked Saugsage

ราคา 159 บาท

สเต็กหมูพริกไทยดำ + สเต็กไก่สไปซี่

Black Pappered Pork Loin Steak +

Grilled Dory Fillet Steak

ราคา 139 บาท

 

สเต็กหมูพริกไทยดำ + สเต็กปลาดอรี่ +

ไส้กรอกรมควัน

Black Pappered Pork Loin Steak +

Grilled Dory Fillet Steak +

Smoked Saugsage

ราคา 159 บาท

สเต็กไก่สไปซี่ + สเต็กไก่สไปซี่

Thai Spicy Chicken Steak +

Grilled Dory Fillet Steak

ราคา 139 บาท

 

สเต็กไก่สไปซี่ + สเต็กปลาดอรี่ +

ไส้กรอกรมควัน

Thai Spicy Chicken Steak +

Grilled Dory Fillet Steak +

Smoked Saugsage

ราคา 159 บาท