สลัด

สลัดทูน่า

ราคา 69 บาท

Mixed Vegetables Salad with Tuna

 

สลัดไก่ฟิงเกอร์ยำแซ่บ

ราคา 69 บาท

Mixed Vegetables Salad

with Spicy Crispy Chicken Fingers

สลัดแฮม

ราคา 59 บาท

Mixed Vegetables Salad with Ham

สลัดทูน่ายำแซ่บ

ราคา 79 บาท

Mixed Vegetables Salad

with Spicy Tuna

 

สลัดสเต็กอกไก่พริกไทยดำย่าง

ราคา 69 บาท

Mixed Vegetables Salad

with Sliced Grilled Peppered

Chicken Breast Steak

สลัดผักรวม

ราคา 49 บาท

Mixed Vegetables Salad