ข้าว

ข้าวไข่ฟรุ้งฟริ้ง

ราคา 79 บาท

Steamed Jasmine Rice with Omelet

and Minced Pork in Brown Gravy

ข้าวผัดอเมริกัน

ราคา 99 บาท

Stir-Fried Ham Ketchup Rice

with Sausage, New Orlean

Chicken wings and Fried Egg

ข้าวหมูย่างส้มตำไทย

ราคา 79 บาท

Steamed Jasmine rice

with Pork Steak and Spicy Papaya Salad

ข้าวไข่ละมุน 

ราคา 69 บาท

Stir-Fried Rice in Ketchup

With Ham,Sausage and Shredded Omelet

ข้าวไก่ย่างส้มตำไทย

ราคา 89 บาท

Steamed Jasmine rice

with Chicken Steak

and Spicy Papaya Salad

ข้าวผัดแฮม

ราคา 49 บาท

 

Stir-Fried Rice with Ham