แฟรนไชส์มาตรฐาน

อบอุ่นด้วยบริการ

เซอร์ลอยด์+ซอสพริกไทยดำ

สเต็กเนื้อ

เซอร์ลอยด์

สเต็กหมูนุ่มพริกไทยดำ+ซอสพริกไทยดำ

สเต็กหมูนุ่ม

พริกไทยดำ

สเต็กไก่พริกไทยดำ+ซอสพริกไทยดำ

สเต็กไก่

พริกไทยดำ

สเต็กปลาดอรี่+ครีมซอสเห็ด

สเต็กปลาดอรี่

✤ โปรโมชั่น

✤ ข่าวสาร / กิจกรรม

ทำไมต้องเป็นลุงใหญ่ ?

WHY US

“ลุงใหญ่”เป็นร้านอาหาร ที่มีมาตรฐาน ที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการเพิ่มจำนวนสาขาที่ครอบคลุม เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และความสำเร็จของลูกค้าแฟรนไชส์เป็นเป้าหมายสูงสุด ลุงใหญ่มุ่งมั่นที่จะให้บริการ ร้านอาหาร ในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยโดยทีมบุคลากรที่มุ่งมั่นพัฒนา ตัวเอง และคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มาตรฐานคุณภาพ

“ลุงใหญ่” มุ่งรักษามาตรฐานคุณภาพ มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงเมนูอาหารและบริการอยู่เสมอให้ลูกค้าได้คุณค่าทางโภชนาสูงสุด และรสชาติถูกปาก

มาตรฐานบริการ

“ลุงใหญ่” มีทีมงานฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแก่แฟรนไชส์ซี รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

มาตรฐานการอบรม

“ลุงใหญ่” มีทีมงานฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ